post

Łączenie kilku reducerów w Reduxie

Naucz się jak mieć kilka reducerów i je połączyć

W aplikacjach React/Redux bardzo często zdarza się, że mamy różne kolekcje danych (np. lista produktów, kategorie, koszyk, komponent logowania). Zaleca się rozbijanie takich kolekcji do osobnych reducerów. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi mamy mniejsze pliki, z którymi łatwiej się pracuje. Nikt nie lubi “scrollować” plików, które mają po 500 linii kodu i szukać tam fragmentu, który akurat należy zmienić.

Z tej lekcji dowiesz się jak można podzielić reducery do osobnych plików oraz jak skonfigurować Redux do obsługi ich.

Kod z tego odcinka: Github

Zadanie domowe: Zrób dwa reducery w osobnych plikach i skonfiguruj Redux by je "widział".

Copyright © 2018 - 2024 FULLSTAK Sp. z o.o.