post

Połączenie React z Redux

Naucz się jak wyświetlać i zmieniać dane z poziomu komponentów React

Dane umieszczamy w stanie Redux ponieważ chcemy je wyświetlać lub zmieniać z użyciem komponentów React. Inaczej trzymanie ich tam nie miałoby większego sensu. Połączenie tych dwóch światów jest możliwe dzięki funkcji redux-connect . W poniższych lekcjach pokazuję w jaki sposób używać podejścia mapStateToProps oraz mapDispatchToProps. Tłumaczę także czym jest HOC (Higher Order Component) i dlaczego konieczne jest użycie go w naszych komponentach React.

Na początek nauczymy się jak podłączyć React do store'a w Reduxie i wyświetlić wycinek danych:

Następnie warto opanować technikę zmiany danych, które mamy w storze po przez wykonywanie akcji:
import React from "react";
import { connect } from "react-redux";

const MoviesContainer = ({ movies }) => (
 <ul>
  {movies.list.map(movie => (
   <li>{movie}</li>
  ))}
 </ul>
);

const mapStateToProps = state => ({
 movies: state.movies
});

export default connect(mapStateToProps, {})(MoviesContainer);
import React from "react";
import { bindActionCreators } from "redux";
import { connect } from "react-redux";
import actions from "../duck/actions";

const MoviesForm = ({ add }) => {
 const movieInput = React.createRef();

 const addMovie = event => {
  event.preventDefault();
  add(movieInput.current.value);
  movieInput.current.value = "";
 };

 return (
  <form onSubmit={addMovie}>
   <input ref={movieInput} />
   <button type="submit">Add movie</button>
  </form>
 );
};

const mapDispatchToProps = dispatch => ({
 add: movie => dispatch(actions.add(movie))
});

export default connect(null, mapDispatchToProps)(MoviesForm);

Kod z tego odcinka: Github

Zadanie domowe: Wyświetl dane z Redux i zmień je używając formularza HTMl.

Copyright © 2018 - 2024 FULLSTAK Sp. z o.o.