Połączenie React z Redux

Dane umieszczamy w stanie Redux ponieważ chcemy je wyświetlać lub zmieniać z użyciem komponentów React. Inaczej trzymanie ich tam nie miałoby większego sensu. Połączenie tych dwóch światów jest możliwe dzięki funkcji redux-connect . W poniższych lekcjach pokazuję w jaki sposób używać podejścia mapStateToProps oraz mapDispatchToProps. Tłumaczę także czym jest HOC (Higher Order Component) i dlaczego konieczne jest użycie go w naszych komponentach React.

Na początek nauczymy się jak podłączyć React do store'a w Reduxie i wyświetlić wycinek danych:

Następnie warto opanować technikę zmiany danych, które mamy w storze po przez wykonywanie akcji:
import React from 'react'
import { connect } from 'react-redux'

 const MoviesContainer = ({movies}) =>
 <ul>
  {movies.list.map(movie => <li>{movie}</li>)}
 </ul>

 const mapStateToProps = (state) => ({
 movies: state.movies
})

 export default connect(
 mapStateToProps, {}
)(MoviesContainer)
import React from 'react'
import { bindActionCreators } from 'redux'
import { connect } from 'react-redux'
import actions from '../duck/actions'

 const MoviesForm = ({add}) => {
 const movieInput = React.createRef()

  const addMovie = (event) => {
  event.preventDefault()
  add(movieInput.current.value)
  movieInput.current.value = ''
 }

  return <form onSubmit={addMovie}>
  <input ref={movieInput} />
  <button type='submit'>Add movie</button>
 </form>
}

 const mapDispatchToProps = dispatch => ({
 add: (movie) => dispatch(actions.add(movie))
})

 export default connect(null, mapDispatchToProps)(MoviesForm)

Kod z tego odcinka: Github

Zadanie domowe: Wyświetl dane z Redux i zmień je używając formularza HTMl.

Zapisz się na Newsletter!✅ Zero spamu
✅ Tylko dobre materiały (React, JS, Web UX/UI)
✅ Rezygnacja w każdej chwili


Dołącz do 1130 szczęśliwych subskrybentów.

Sprawdź informacje o polityce prywatności i RODO tutaj.