post

Wywoływanie akcji (dispatch) w Redux

Wywoływanie akcji i produkowanie nowego state z użyciem funkcji dispatch

Funkcja reducer’a opisuje w jaki sposób stan aplikacji powinien wyglądać po wywołaniu konkretnej akcji. Reducer zwykle buduje się w oparciu o switch, z domyślną wartością. Jest to zabezpieczenie przed tym by wywołanie nieznanej akcji nie zrobiło żadnych zmian w stanie aplikacji.

Wynikiem działania funkcji createStore jest obiekt, który posiada kilka przydatnych w dalszej pracy metod:

  • getState (pobranie aktualnego stanu)
  • dispatch (wywołanie akcji, która powoduje wyprodukowanie nowego aktualnego stanu)
  • subscribe (nasłuchiwanie zmian zachodzących w storze)

Na poniższym nagraniu możecie zobaczyć jak wygląda wywoływanie akcji:

Kod z tego odcinka: Github

Zadanie domowe: Zrób reducer, który przyjmuje akcje pozwalające na dodawanie, aktualizowanie i usuwanie konkretnych elementów w storze.

Copyright © 2018 - 2024 FULLSTAK Sp. z o.o.