Article

Upload plików do AWS S3 (React + Next.js)

Wideo tutorial o uploadzie plików z React do AWS S3

S3 (Simple Storage Service) to usługa do przechowywania obiektów/plików w chmurze publicznej AWS. W tym materiale prezentuje jak w podstawowy sposób skonfigurować tę usługę i w jaki sposób uploadować do niej pliki z poziomu kodu React / Next.js. Zaczynamy od prostego formularza, który umożliwia wybranie pliku, generujemy url do uploadu (po stronie backendowej Next.js), a finalnie uploadujemy plik do bucketa S3.

0:00:00 - Wstęp 0:02:00 - Co to jest AWS S3? 0:04:30 - Przechwycenie uploadowanego pliku w React 0:06:10 - Przekazanie parametrów pliku do backendu 0:07:00 - Endpoint do komunikacji z S3 0:08:00 - Instalacja aws-sdk 0:09:00 - Tworzenie bucket'a w konsoli AWS 0:10:40 - Ustawienie CORS 0:11:50 - Klucze API do AWS 0:14:00 - Generowanie linka do uploadu 0:17:00 - Upload pliku do AWS 0:19:00 - Podgląd pliku 0:20:30 - Prawa dostępu do plików

Copyright © 2018 - 2024 FULLSTAK Sp. z o.o.